Kanserde Evreleme

Kanserin Kaç evresi vardır?


Kanserin kaç evresi vardır?

Kanserler genelde 4 evre olarak sınıflandırılırlar. Kanser türlerine göre değişkenlik göstermekle birlikte, çoğunlukla çıktığı organda sınırlı ise evre I, etraftaki en yakın birkaç lenf bezine yayılmış ise evre II, çevre doku, etraf organlara veya bölgesel lenf nodlarına yayılmış ise evre III, başka uzak organlara veya dokulara yayılmış ise evre IV olarak kabul edilir.

 

Kanserde evreleme nasıl yapılır?

Evrelemeyi doğru olarak yapabilmek için öncelikle hastanın mutlaka muayenesi yapılmalıdır. Ardından radyolojik görüntüleme ile vücuttaki yaygınlık kontrol edilir. Çıktığı bölgeye göre radyolojik görüntülemeler ultrason, bilgisayarlı tomografi (BT / CT), manyetik rezonans (MR), kemik sintigrafisi ve/veya PET-CT ile yapılır. Bazı durumlarda evrenin doğrulanması için doktor yayılma şüphesi olan bölgeden biyopsi alınmasını isteyebilir.

 

Farklı kanser türlerindeki evrelemeler farklı mıdır?

Evreleme, farklı kanser türlerinde kaynaklandığı organa bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Örneğin, akciğer kanserinin bir türü olan küçük hücreli-dışı akciğer kanseri 4 evre ile sınıflandırılmakta; buna karşın bir başka tipi olan küçük hücreli akciğer kanseri “sınırlı” ve “yaygın” evre olarak 2 evre halinde değerlendirilmektedir. Aslında, evreleme kanserin vücuttaki yaygınlığının belirlenmesi için tedavi öncesinde yapılan tüm işlemleri kapsar ve hastalığın doğru tedavi edilmesi için hekimleri yönlendirir. Her ne kadar erken evrede cerrahinin öncelikli olduğu yönünde bir algı varsa da, günümüzde bu yaklaşımın her hastada farklı değerlendirilmesi gerektiğini kanıtlayan pek çok klinik kanıt bulunmaktadır. Genel olarak onkolojide bu yaklaşıma “kişiselleştirilmiş tedavi” adı verilmektedir.

Kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarında evrelemenin yanısıra, tümörün genetik yapısı ve hastanın genel durumuna göre her hastaya özgü bir tedavi uygulanır.

 

Hangi evreler erken teşhise girer ya da erken teşhisin tarifi nedir?

Genellikle erken evre ile kastedilen hastalığın etraf dokulara veya lenf bezlerine çok yayılmadan saptanmış olduğu durumlardır. Bu şekilde ortaya çıkmış olan bir kanserde genellikle öncelikle cerrahi tedavi düşünülür. Ancak, bazı kanser tiplerinde erken evre de olsa cerrahiden önce kemoterapi uygulamak daha güncel bir tedavi yaklaşımı olarak kabul edilmektedir. Örneğin, üçlü negatif (triple negatif), veya Her 2 pozitif meme kanseri; boyutu biraz daha büyük olan ve organ koruyucu yaklaşım gerektiren küçük hücreli-dışı akciğer kanseri gibi kanserler bu grupta sayılabilir.

Kanserin kaç evresi vardır?

Kanserler genelde 4 evre olarak sınıflandırılırlar. Kanser türlerine göre değişkenlik göstermekle birlikte, çoğunlukla çıktığı organda sınırlı ise evre I, etraftaki en yakın birkaç lenf bezine yayılmış ise evre II, çevre doku, etraf organlara veya bölgesel lenf nodlarına yayılmış ise evre III, başka uzak organlara veya dokulara yayılmış ise evre IV olarak kabul edilir.

 

Kanserde evreleme nasıl yapılır?

Evrelemeyi doğru olarak yapabilmek için öncelikle hastanın mutlaka muayenesi yapılmalıdır. Ardından radyolojik görüntüleme ile vücuttaki yaygınlık kontrol edilir. Çıktığı bölgeye göre radyolojik görüntülemeler ultrason, bilgisayarlı tomografi (BT / CT), manyetik rezonans (MR), kemik sintigrafisi ve/veya PET-CT ile yapılır. Bazı durumlarda evrenin doğrulanması için doktor yayılma şüphesi olan bölgeden biyopsi alınmasını isteyebilir.

 

Farklı kanser türlerindeki evrelemeler farklı mıdır?

Evreleme, farklı kanser türlerinde kaynaklandığı organa bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Örneğin, akciğer kanserinin bir türü olan küçük hücreli-dışı akciğer kanseri 4 evre ile sınıflandırılmakta; buna karşın bir başka tipi olan küçük hücreli akciğer kanseri “sınırlı” ve “yaygın” evre olarak 2 evre halinde değerlendirilmektedir. Aslında, evreleme kanserin vücuttaki yaygınlığının belirlenmesi için tedavi öncesinde yapılan tüm işlemleri kapsar ve hastalığın doğru tedavi edilmesi için hekimleri yönlendirir. Her ne kadar erken evrede cerrahinin öncelikli olduğu yönünde bir algı varsa da, günümüzde bu yaklaşımın her hastada farklı değerlendirilmesi gerektiğini kanıtlayan pek çok klinik kanıt bulunmaktadır. Genel olarak onkolojide bu yaklaşıma “kişiselleştirilmiş tedavi” adı verilmektedir.

Kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarında evrelemenin yanısıra, tümörün genetik yapısı ve hastanın genel durumuna göre her hastaya özgü bir tedavi uygulanır.

 

Hangi evreler erken teşhise girer ya da erken teşhisin tarifi nedir?

Genellikle erken evre ile kastedilen hastalığın etraf dokulara veya lenf bezlerine çok yayılmadan saptanmış olduğu durumlardır. Bu şekilde ortaya çıkmış olan bir kanserde genellikle öncelikle cerrahi tedavi düşünülür. Ancak, bazı kanser tiplerinde erken evre de olsa cerrahiden önce kemoterapi uygulamak daha güncel bir tedavi yaklaşımı olarak kabul edilmektedir. Örneğin, üçlü negatif (triple negatif), veya Her 2 pozitif meme kanseri; boyutu biraz daha büyük olan ve organ koruyucu yaklaşım gerektiren küçük hücreli-dışı akciğer kanseri gibi kanserler bu grupta sayılabilir.

ONKO-BLOG

İletişim Bilgileri

Fulya, Teşfikiye Mah, Hakkı Yeten Cd.
Fulya Terrace Center No:14 D:83
Şişli, İstanbul

Yararlı Linkler

Please publish modules in offcanvas position.