PROF. DR. YEŞİM ERALP

Prof.Dr. Yeşim Eralp

Kişisel Bilgiler
Prof. Dr. Yeşim Eralp
Istanbul Universitesi Onkoloji Enstitusu, İstanbul 34390, Türkiye
yeralp [@] istanbul.edu.tr
29 Haziran, 1968

Mevcut Görev Alanı / Yeri
İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji, Prof. Dr;
İstanbul Universitesi Onkoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi

İş Deneyimi
2010 -Günümüze dek...
Öğretim Üyesi
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü

2006 -2010
Yönetim Kurulu Üyesi -Araştırma ve Eğitimden sorumlu Müdür Yardımcısı
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü

2004 - 2009
Tıbbi Onkoloji Doçenti
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Tıbbi Onkoloji BD

2001 -2004
Tıbbi Onkoloji Uzmanı
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü

Eğitim

Ocak-Aralık 2002

Postdoctoral Fellow; Dept. of Bioimmunotherapy
Visiting Medical Oncologist ; Dept of Breast Medical Oncology
University of Texas, M.D. Anderson Cancer Center, Houston, Texas

Her-2/neu pozitif meme kanserinde aşı tedavileri ve immunoterapi üzerinde deneysel araştırma
Meme kanserli hastaların tedavisi ile ilgili bilgi ve görgü arttırmak ve klinik araştırmalar yapmak.

University of Texas, M.D. Anderson Cancer Center, Houston, Texas

Mayıs1998- Nisan 2001

Tıbbi Onkoloji Yandal Uzmanı
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Tıbbi Onkoloji Bilim dalı

Mayıs 1992-Şubat 1997

İç Hastalıkları Uzmanı
İstanbul Üniversitesi CerrahpaşaTıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD

Eylül 1985-Haziran 1991

Tıp Doktoru
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

1978-1985

Ortaokul-Lise
İstanbul Özel Amerikan Robert Lisesi


Alınan Burslar
Ocak-Aralık 2002: Türk Eğitim Vakfı Dr. Tevfik Birman Yurt Dışı Eğitim Bursu


Profesyonel Dernek Üyelikleri

 • 1998-2002 : Amerikan Klinik Onkoloji Birliği
 • 1998-2002: Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği
 • 1998-günümüze dek: Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
 • 2003- günümüze dek: Akciğer Kanserleri Derneği
 • 2004- günümüze dek: Türkiye Meme Kanseri Dernekleri Federasyonu
 • 2004- günümüze dek: İstanbul Meme Kanseri Derneği
 • 2006-günümüze dek: Türk Onkoloji Grubu


Yönetim veya Komite Görevleri

 • 2005: Bütçe Komisyonu; İstnbul Tıp Fakültesi
 • 2005- günümüze dek: Yönetim Kurulu Üyesi; Istanbul Meme Kanseri Derneği
 • 2005- günümüze dek: Onursal Üye; Societé International de Senologié
 • 2005- günümüze dek: Eğitim Komisyonu Üyesi; Akciğer Kanserleri Derneği
 • 2006- 2010: Yönetim Kurulu Üyesi ve Müdür Yardımcısı; İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü
 • 2013-2014 : Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Akademik Koordinasyon Kurulu Başkanı
 • 2013- : Türkiye Meme Dernekleri Federasyonu YK Üyesi
 • 2014 : Türkiye Meme Dernekleri Federasyonu Akademik Koordinasyon Kurulu Başkanı


Kongre ve Eğitim Toplantısı Organizasyonları

 • 2005-2009 : Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi (Yıllık Kongre)
 • 2011- : İstanbul Meme Araştırma Grubu Olgu Toplantıları (2 ayda bir)
 • 2013-2014 : Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Uzmanlık Sonrası Sürekli Eğitim Kursları (2 ayda bir)


Dergi Yayın Kurulu Üyelikleri ve Makale Danışmanlıkları

 • Danışmanlık : Cancer Therapy ; 2008
 • Danışmanlık: BioMed Central; 2007
 • Danışmanlık: Türkiye Klnikleri-İç Hastalıkları ve Onkoloji; 2006- günümüze dek
 • Yayın Kurulu Üyeliği ve DAnışmanlık: Meme Sağlığı Dergisi; 2006- günümüze dek


Ödüller
Temel Bilimler Araştırma Dalında Birincilik Ödülü: 17. Ulusal Kanser Kongresi; 19-23 Nisan 2007, Antalya


Araştırma Öncelikleri

 • Triple negatif meme kanserinde Türkiye dinamikleri (Türk Onkoloji Grubu projesi)
 • Meme kanserinde kemoterapi ilaçlarına direnç ve prediktif faktörler
 • Hormona duyarlı meme kanserinde direnci geri çeviren hedefe yönelik ajanlar
 • Akciğer Kanserlerinde hedefe yönelik tedaviler
 • Kanser tedavisinde prediktif ve prognostik değeri olan genetik ve moleküler belirteçler
 • Kanser tedavsinde bio-immunotherapi ve kemoterapiyi entegre eden tedavi yöntemleri


Yabancı Dil
İngilizce (yazılı-sözlü çok iyi derece)